Dodacie podmienky pre 2 miestne elektrické autá

Vozidlá dodávame na základe vyplnenej objednávky a špecifikácie. Možnosť zaslať e-mailom, alebo osobne. (Pri osobne odovzdanej objednávke, alebo objednávke odovzdanej na prezentačnej akcii účtujeme nenávratný administratívny poplatok 50,-€, ktorý bude odpočítaný od platby vo vyúčtovacej faktúre)

Súčasťou potvrdenej objednávky je faktúra na zálohovú platbu vo výške 30% z ceny vozidla.

Dodávka vozidiel:

  1. Štandardná dodacia doba 120 dní od zaplatenia zálohovej faktúry vo výške 30% z konečnej ceny vozidla.
  2. Pred odovzdaním vozidla Vám bude vystavená vyúčtovacia faktúra na celkovú cenu vozidla, z ktorej budú odpočítané prípadný administratívny poplatok 50,-€ a zaplatená záloha 30% z ceny vozidla.
  3. V niektorých prípadoch môžeme dodať vozidlo priamo z našich skladových zásob. V takom prípade Vám bude vystavená iba jedna faktúra na 100% ceny vozidla.
  4. Vozidlo si môžete vyzdvihnúť v našej prevádzkarni, Trnava, Kollárova 6., alebo Vám ho dodáme na Vaše náklady kdekoľvek na území SR.
  5. Spolu s vozidlom Vám dodáme certifikát EC a faktúru s ktorými prihlásite vozidlo do evidencie

Odstúpenie od objednávky:

  1. Pri nezaplatení 1. Zálohovej faktúry v termíne splatnosti faktúry má sa za to, že Objednávateľ odstúpil od objednávky a prepadá mu záloha 50,-€
  2. Pri odstúpení od zmluvy do 2. Mesiacov od zaplatenia 1. Zálohy bude účtovaná zmluvná pokuta vo výške 5% zo zaplatenej zálohy.
  3. Pri odstúpení od zmluvy v neskoršom termíne bude účtovaná zmluvná pokuta vo výške 10% zo zaplatenej sumy.